Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej

Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej

Udostępnij

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PREZESA MARECKIEGO STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO

§1 Przepisy wstępne

 1. Organizatorem turnieju jest Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.
 2. Patronem honorowym turnieju jest Burmistrz Miasta Marki.
 3. Celem turnieju jest:
  – podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja siatkówki plażowej;
  – propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

§2 Miejsce i termin

 1. Miejsce: Boisko do siatkówki plażowej, Marki, ul. Duża (przy Ochotniczej Straży Pożarnej)
 2. Termin: 22 lipca 2023 roku. Otwarcie i początek turnieju o godz. 9:00.
 3. Losowanie drużyn odbędzie się w 22 lipca 2023 roku o godzinie 8.30 w miejscu rozgrywania turnieju (możliwość udziału przedstawicieli drużyn).
 4. Relacja wideo z losowania będzie udostępniona na fanpage’u Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (www.facebook.com/MSGmarki).

§3 Warunki uczestnictwa, zgłoszenia do turnieju

 1. Rozgrywki mają charakter amatorski w kategorii „OPEN”, a jej uczestnikami mogą być dwuosobowe drużyny żeńskie, męskie lub mikst (para mieszana).
 2. Każda osoba z pary musi mieć ukończone 16 lat.
 3. Drużyna składa się z dwóch osób. W zgłoszeniu należy podać:
  –  imiona i nazwiska zawodników
  –  rok urodzenia zawodników
  –  nazwę drużyny
  –  telefon kontaktowy
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca 2023 roku drogą elektroniczną (biuro@msg.net.pl).
 5. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.
 6. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualne karty zawodnicze

§4 System rozgrywek

 1. Liczba drużyn jest ograniczona do 16, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Cztery drużyny w procesie losowania będą rozstawione.
 3. Drużynami rozstawionymi będą te, które w ubiegłorocznym turnieju zostały sklasyfikowane na miejscach I-IV. Jeżeli pula drużyn rozstawionych nie zostanie wyczerpana, wówczas zostanie ona uzupełniona o drużyny, które zajęły jedno z czterech najwyższych miejsc w turnieju rozgrywanym dwa lata wcześniej.
 4. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
 5. Każda drużyna rozegra co najmniej dwa mecze.
 6. Mecze w początkowej fazie turnieju będą rozgrywane w jednym secie wygranym do 15 punktów, pod warunkiem dwupunktowej przewagi.
 7. Mecze w końcowej fazie turnieju będą toczone do dwóch wygranych setów do 15 punktów, pod warunkiem dwupunktowej przewagi.
 8. Turniej prowadzony jest według przepisów PZPS – obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

§5 Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność

 1. Uczestnicy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju oraz biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są zawody i wokół niego.
 5. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione podczas turnieju.

§6 Nagrody

 1. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale oraz upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 2. Wręczenie pucharów i medali nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.
 4. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (na zdjęciach i filmach) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.


16 czerwca 2023
# Turniej siatkówki plażowej

X edycja Nocnego Marka - zapisy
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont
LOGO - Fundacja PKO Banku PolskiegoLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenieLOGO - OleńkaLOGO - BulikLOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - Hotel MistralLOGO - Marki.net.plLOGO - Era WakacjiLOGO - Marecki Klub Kobiet z PasjąLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Egmont

Menu

Wydarzenia Sportowe

Inicjatywy Społeczne

W sieci

NocnyMarek.net Orych.pl RadniMarek.pl

Kontakt

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
CAF3, ul. Fabryczna 3,
05-270 Marki

biuro@msg.net.pl

NIP 1251350873
REGON 140138224
KRS 0000231763

Nr konta bankowego:
09 1090 1014 0000 0001 4736 4790

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa skocz do góry