Amatorski turniej siatkówki plażowej 2022

Amatorski turniej siatkówki plażowej 2022

Udostępnij

Turniej siatkówki plażowej stał się już naszą letnią tradycją!

Gdy wakacyjne słońce nie odpuszcza, marzeniem jest plaża. Zatem zorganizujmy sobie plażę w Markach, a na niej rozegrajmy turniej siatkówki plażowej!
Zapraszamy do udziału w amatorskim turnieju siatkówki plażowej o Puchar Prezesa Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Spotykamy się w sobotę 6 sierpnia (sobota) na boisku przy ulicy Zakątek, na tyłach Kwitnącego Osiedla (dojazd od ulicy Okólnej).

Formuła turnieju uzależniona będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Pamiętajcie, że zawody mają charakter amatorski. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa i integracja mareckiego społeczeństwa.

REGULAMIN
AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
o PUCHAR PREZESA MARECKIEGO STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO

§1
Przepisy wstępne

 1. Organizatorem turnieju jest Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze.
 2. Patronem honorowym turnieju jest Burmistrz Miasta Marki.
 3. Celem turnieju jest:
  – podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja siatkówki plażowej
  – propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

§2
Miejsce i termin

 1. Miejsce: boisko do siatkówki plażowej, ul. Zakątek (dojazd od ulicy Okólnej).
 2. Termin: 6 sierpnia 2022 roku. Otwarcie i początek turnieju o godz. 9:00.
 3. Losowanie drużyn odbędzie się bezpośrednio po otwarciu turnieju.

§3
Warunki uczestnictwa, zgłoszenia do turnieju

 1. Rozgrywki mają charakter amatorski w kategorii „OPEN”, a jej uczestnikami mogą być dwuosobowe drużyny żeńskie, męskie lub mikst (para mieszana).
 2. Każda osoba z pary musi mieć ukończone 16 lat.
 3. Drużyna składa się z dwóch osób. W zgłoszeniu należy podać:
  – imię i nazwisko
  – rok urodzenia
  – nazwę drużyny.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 sierpnia 2022 roku, do momentu rozpoczęcia procedury losowania drużyn drogą elektroniczną (biuro.msg@gmail.com) lub osobiście w dniu turnieju.
 5. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.
 6. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualne karty zawodnicze

§4
System rozgrywek

 1. Liczba drużyn jest ograniczona do 16. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych par.
 3. Każdy mecz turnieju będzie toczył się do dwóch wygranych setów do 15 punktów pod warunkiem dwupunktowej przewagi.
 4. Turniej prowadzony jest według przepisów PZPS – obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

§5
Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność

 1. Uczestnicy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju oraz biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby niepełnoletnie posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku na obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są zawody i wokół niego.
 5. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione podczas turnieju.

§6
Nagrody

 1. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, medale oraz upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 2. Wręczenie pucharów i medali nastąpi bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.
 4. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (na zdjęciach i filmach) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.


5 lipca 2022
# Turniej siatkówki plażowej

LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie
LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie
LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie
LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie
LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie
LOGO - FellowsLOGO - Mazovia DevelopmentLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - MG Art FotoLOGO - BulikLOGO - OSP MarkiLOGO - Komandor Standard Beata MichnoLOGO - Hotel MistralLOGO - MINSBUDLOGO - Klub Tenisowy MarkiLOGO - RedDoor - drzwi w najlepszej cenie

Menu

Wydarzenia Sportowe

Inicjatywy Społeczne

W sieci

NocnyMarek.net Orych.pl RadniMarek.pl

Kontakt

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
CAF3, ul. Fabryczna 3,
05-270 Marki

biuro@msg.net.pl

NIP 1251350873
REGON 140138224
KRS 0000231763

Nr konta bankowego:
09 1090 1014 0000 0001 4736 4790

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa skocz do góry